Monday, 4 December 2017

Puisi Moden: Sang Gembala Kuda

Maksud Sajak

Rangkap 1:
Sang gembala kuada ialah seorang lelaki yang gagah. Berbekalkan keberanian yang dimilikinya, dia dengan angkuh merembat kuda dengan menggunakan cemeti untuk menakutkan kuda-kuda itu sambil menghalau kuda-kuda yang sedang berada di padang segera balik ke kandang.


Rangkap 2:
Sementara itu, rumput dan jerami merupakan makanan yang lazim terhidang dan akan dimakan oleh kuda-kuda ketika lapar. Setelah kenyang, kuda-kuda itu tidak peduli akan nasib mereka dijadikan kuda tunggangan untuk menjejaki kuda-kuda yang lain.


Rangkap 3:
Dengan kuasa yang ada padanya dan apabila sesekali bersuara nyaring, sang gembala kuda begitu berani dan yakin menunggang kuda-kuda itu menempuh segala rintangan dan kepayahan. Dia bijak menggunakan tipu helahnya dengan berpura-pura sebagai penyelamat maruah kononnya berjuang atas dasar kebenaran dan menetang segala penipuan.


Rangkap 4:
Sang gembala kuda ialah lelaki yang hanya ingin mengetahui kepantasan larian kudanya tanpa mengambil kira kesengsaraan kuda itu. Sang gembala kuda hanya mementingkan diri apabila kuda-kuda itu terus ditunggangi berulang-ulang kali tanpa rasa belas kasihan.


Tema

Huraian:
Kekuasaan peniaga kuda dan penganiayaan tenaga haiwan yang dilakukannya terhadap kuda-kuda tunggangannya. Contohnya, berbekalan kuasa yang dimiliki, dengan angkuh dan berani, peniaga kuda berjaya menakutkan serta mengawal kuda-kudanya kembali ke kandang. Peniaga kuda hanya mementingkan diri dan sanggup menggunakan sepenuh tenaga kuda-kudanya tanpa mempedulikan nasib haiwan tunggangannya itu.


Persoalan/ Nilai/ Pengajaran

Patuh

Persoalan:
Persoalan kepatuhan menurut perintah.
Nilai:
Nilai kepatuhan.
Pengajaran:
Kita sewajarnya patuh akan arahan dan suruhan ketua demi keharmonian sesebuah organisasi.
Contoh:
Sekumpulan kuda digambarkan patuh akan arahan penjaga kuda.


Berani

Persoalan:
Persoalan keberanian menempuh cabaran dan rintangan.
Nilai:
Nilai keberanian.
Pengajaran:
Kita mestilah berani menghadapi berbagai-bagai rintangan tanpa mudah berputus asa.
Contoh:
Penjaga kuda berani menempuh berbagai-bagai kepayahan dan rintangan sewaktu menjaga kuda-kuda itu.


Bijaksana

Persoalan:
Persoalan kebijaksanaan mengeksploitasi golongan yang lemah.
Nilai:
Nilai kebijaksanaan.
Pengajaran:
Kita hendaklah bijak dalam merancang dan menjalankan tugas dengan baik dan sempurna.
Contoh:
Penjaga kuda bijak mengawal kuda tunggangannya ketika dia menghalau kuda-kuda itu masuk ke kandang.


Tegas

Persoalan:
Persoalan ketegasan dalam memimpin.
Nilai:
Nilai ketegasan.
Pengajaran:
Kita haruslah bersikap tegas ketika menjalankan tugas.
Contoh:
Gembala kuda mampu mengawal kuda-kuda kerana dia bersikap tegas. Dia menggunakan kuasa yang ada padanya dan sesekali menggunakan suaranya yang kuat untuk menakutkan kuda-kuda itu.


Bentuk Sajak

1.
Sajak ini berbentuk bebas atau tidak terikat.
2.
Sajak ini terdiri daripada empat rangkap.
3.
Bilangan barisnya tidak sama:
Rangkap 1 (5 baris)
Rangkap 2 (5 baris)
Rangkap 3 (11baris)
Rangkap 4 (8 baris)
4.
Jumlah patah kata dalam setiap baris juga tidak sama, iaitu antara 3 hingga 6 patah kata sebaris.
5.
Jumlah suku kata dalam setiap baris juga tidak sama, iaitu antara 8 hingga 13 suku kata.
6.
Rima akhir sajak ini bebas/ tidak sama:
Rangkap 1: abcdd
Rangkap 2: abcab
Rangkap 3: aabcccadecc
Rangkap 4: abaabacc


Gaya Bahasa

Metafora:
cemeti durjana.
Personifikasi:
Pacuannya diiring seribu keberanian.
Hiperbola:
dimamahrakus kala lapar.
Sinkope:
tak peduli nasib diri setelah kenyang.
Inversi:
dan kuda-kuda itu ditunggangi.


Unsur Bunyi

Asonansi:
Iaitu perulangan vokal emenentang semua kebobrokan.
Aliterasi:
Iaitu perulangan bunyi konsonan dditunggangi dan ditunggangi!


Nada

Huraian:
Sajakini bernada sinis. Contohnya, sajak Sang Gembala Kuda ini menggambarkan sikap mementingkan diri penjaga kuda dalam menjalankan tugasnya hingga menganiayai dan mengabaikan soal-soal penjagaan khusus terhadap haiwan ini.

1 comment:

Unknown said...

Hi and contact me

Post a Comment

Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (ULBS) Tajuk 31: Pasar Tani

SKOP Perkembangannya di Malaysia        -          Dianjurkan oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)        -          ...