Skip to main content

Puisi Moden: Sang Gembala Kuda

Maksud Sajak

Rangkap 1:
Sang gembala kuada ialah seorang lelaki yang gagah. Berbekalkan keberanian yang dimilikinya, dia dengan angkuh merembat kuda dengan menggunakan cemeti untuk menakutkan kuda-kuda itu sambil menghalau kuda-kuda yang sedang berada di padang segera balik ke kandang.


Rangkap 2:
Sementara itu, rumput dan jerami merupakan makanan yang lazim terhidang dan akan dimakan oleh kuda-kuda ketika lapar. Setelah kenyang, kuda-kuda itu tidak peduli akan nasib mereka dijadikan kuda tunggangan untuk menjejaki kuda-kuda yang lain.


Rangkap 3:
Dengan kuasa yang ada padanya dan apabila sesekali bersuara nyaring, sang gembala kuda begitu berani dan yakin menunggang kuda-kuda itu menempuh segala rintangan dan kepayahan. Dia bijak menggunakan tipu helahnya dengan berpura-pura sebagai penyelamat maruah kononnya berjuang atas dasar kebenaran dan menetang segala penipuan.


Rangkap 4:
Sang gembala kuda ialah lelaki yang hanya ingin mengetahui kepantasan larian kudanya tanpa mengambil kira kesengsaraan kuda itu. Sang gembala kuda hanya mementingkan diri apabila kuda-kuda itu terus ditunggangi berulang-ulang kali tanpa rasa belas kasihan.


Tema

Huraian:
Kekuasaan peniaga kuda dan penganiayaan tenaga haiwan yang dilakukannya terhadap kuda-kuda tunggangannya. Contohnya, berbekalan kuasa yang dimiliki, dengan angkuh dan berani, peniaga kuda berjaya menakutkan serta mengawal kuda-kudanya kembali ke kandang. Peniaga kuda hanya mementingkan diri dan sanggup menggunakan sepenuh tenaga kuda-kudanya tanpa mempedulikan nasib haiwan tunggangannya itu.


Persoalan/ Nilai/ Pengajaran

Patuh

Persoalan:
Persoalan kepatuhan menurut perintah.
Nilai:
Nilai kepatuhan.
Pengajaran:
Kita sewajarnya patuh akan arahan dan suruhan ketua demi keharmonian sesebuah organisasi.
Contoh:
Sekumpulan kuda digambarkan patuh akan arahan penjaga kuda.


Berani

Persoalan:
Persoalan keberanian menempuh cabaran dan rintangan.
Nilai:
Nilai keberanian.
Pengajaran:
Kita mestilah berani menghadapi berbagai-bagai rintangan tanpa mudah berputus asa.
Contoh:
Penjaga kuda berani menempuh berbagai-bagai kepayahan dan rintangan sewaktu menjaga kuda-kuda itu.


Bijaksana

Persoalan:
Persoalan kebijaksanaan mengeksploitasi golongan yang lemah.
Nilai:
Nilai kebijaksanaan.
Pengajaran:
Kita hendaklah bijak dalam merancang dan menjalankan tugas dengan baik dan sempurna.
Contoh:
Penjaga kuda bijak mengawal kuda tunggangannya ketika dia menghalau kuda-kuda itu masuk ke kandang.


Tegas

Persoalan:
Persoalan ketegasan dalam memimpin.
Nilai:
Nilai ketegasan.
Pengajaran:
Kita haruslah bersikap tegas ketika menjalankan tugas.
Contoh:
Gembala kuda mampu mengawal kuda-kuda kerana dia bersikap tegas. Dia menggunakan kuasa yang ada padanya dan sesekali menggunakan suaranya yang kuat untuk menakutkan kuda-kuda itu.


Bentuk Sajak

1.
Sajak ini berbentuk bebas atau tidak terikat.
2.
Sajak ini terdiri daripada empat rangkap.
3.
Bilangan barisnya tidak sama:
Rangkap 1 (5 baris)
Rangkap 2 (5 baris)
Rangkap 3 (11baris)
Rangkap 4 (8 baris)
4.
Jumlah patah kata dalam setiap baris juga tidak sama, iaitu antara 3 hingga 6 patah kata sebaris.
5.
Jumlah suku kata dalam setiap baris juga tidak sama, iaitu antara 8 hingga 13 suku kata.
6.
Rima akhir sajak ini bebas/ tidak sama:
Rangkap 1: abcdd
Rangkap 2: abcab
Rangkap 3: aabcccadecc
Rangkap 4: abaabacc


Gaya Bahasa

Metafora:
cemeti durjana.
Personifikasi:
Pacuannya diiring seribu keberanian.
Hiperbola:
dimamahrakus kala lapar.
Sinkope:
tak peduli nasib diri setelah kenyang.
Inversi:
dan kuda-kuda itu ditunggangi.


Unsur Bunyi

Asonansi:
Iaitu perulangan vokal emenentang semua kebobrokan.
Aliterasi:
Iaitu perulangan bunyi konsonan dditunggangi dan ditunggangi!


Nada

Huraian:
Sajakini bernada sinis. Contohnya, sajak Sang Gembala Kuda ini menggambarkan sikap mementingkan diri penjaga kuda dalam menjalankan tugasnya hingga menganiayai dan mengabaikan soal-soal penjagaan khusus terhadap haiwan ini.

Comments

Unknown said…
Hi and contact me

Popular posts from this blog

Kepentingan Mengamalkan Nilai-Nilai Murni Dalam Kehidupan

Masyarakat kita pada masa ini seolah-olah tidak lagi menpedulikan kepentingan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan yang seharusnya ada dalam diri kita masing-masing. Penerapan nilai murni dapat mempengaruhi diri setiap orang itu menjadi seorang yang berbudi bahasa. Persoalannya, apakah kepentingan penerapan nilai-nilai murni dalam kehidupan kita?
Antara kepentingan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan termasuklah mengeratkan perpaduan masyarakat majmuk di Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap rakyat di Malaysia saling menghormati, menyayangi sesama anggota masyarakat dan bertoleransi dalam kehidupan. Kita haruslah menghormati adat, kepercayaan dan pegangan kaum lain tanpa ada buruk sangka. Tamsilnya, setiap masyarakat di Malaysia bebas mengamalkan agama dan anutan masing-masing seperti Islam, Hindu, Buddha dan Kristian tanpa sebarang perselisihan faham. Oleh itu, nilai murni hormat menghormati yang menjadi budaya dan darah daging dapat mengeratkan hubunga…

Usaha-Usaha Memajukan Industri Kraf Tangan

Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan pelbagai hasil kraf tangan tempatan. Keunikan hasil kraf tangan Malaysia amat digemari oleh masyarakat tempatan. Mereka biasanya membeli produk kraf tangan sebagai cenderamata ketika pulang ke negara mereka. Secara tidak langsung, industri kraf tangan mampu menjana pendapatan pengusaha produk kraf tangan. Oleh itu, pelbagai langkah perlu dilakukan bagi memastikan industri kraf tangan ini terus dijalankan dan mendapat perhatian orang ramai.
Bagi penghasilan kraf tangan yang mempunyai budaya tempatan danberkualiti tinggi, pihak pengusaha kraf tangan disarankan untuk mengikuti bengkel kraf tangan. Pihak pengusaha dapat mengasah bakat sedia ada agar menghasilkan kraf tangan yang kreatif dan lebih bermutu tinggi. Para belia yang berminat akan didedahkan dengan pelbagai teknik membuat pelbagai hasil kraf tangan seperti bakul, tudung saji, mencanting batik, menenun songket dan sebagainya. Pendedahan yang diberikan secara tidak langsung mampu m…

Kepentingan Aktiviti Rekreasi

Semakin hari kita semakin dibelenggu dengan pelbagai masalah penyakityang berpunca daripada kurangnya melakukan aktiviti riadah. Pada zaman ini, aktiviti rekreasi merupakan salah satu elemen yang penting dalam kehidupan manusia. Hari ini ramai dalam kalangan masyarakat yang beranggapan bahawa aktiviti rekreasi hanya membuang masa dan tidak mendatangkan faedah kepada mereka. Oleh itu, persepsi sebegini seharusnya ditangkis daripada bersarang dalam minda masyarakat kerana aktiviti rekreasi sebenarnya membawa kepentingan kepada masyarakat. 
Salah satu kepentingan aktiviti rekreasi termasuklah mengeratkan hubungan silaturahim. Perhubungan yang baik dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum merupakan tunjang galakan kepada perpaduan negara. Misalnya, ketika menjalankan aktiviti rekreasi kita dapat berkenalan dengan masyarakat di sekeliling kita dan daripada situ sebenarnya sudah bermula satu bentuk perhubungan yang seterusnya membawa kepada perpaduan majmuk dalam kalangan masyarakat Malaysia.…